Biblioteques de wargames.cat

The Catalan Wargames Resource

Introducció

Aquest espai web anirà reunint progressivament tot el material gràfic, bibliogràfic i documental utilitzat als meus blogs de lleure Soldadets (fotos de la meva col·lecció particular de figures) i Defiant Principality (divertimento ucrònic sobre una hipotètica Catalunya del segle XVIII), així com al professional de la meva marca Minairons Miniatures.

Amb el temps, espero poder anar trobant un racó per a encabir-hi l'extensa biblioteca d'enllaços de l'antiga www.wargames.cat, així com per a les traduccions i ajudes de joc en PDF que hi havia.